In English

Effektiviseringsarbete inom byggbranschen - En studie i samarbete med Tuve Bygg

Linus Ek Hjalmarsson ; Oscar Johannesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:30, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Effektivisering, slöseri, kommunikation, Lean, Toyota, frekvensstudie.Publikationen registrerades 2015-08-11. Den ändrades senast 2015-08-11

CPL ID: 220508

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek