In English

Kommunikation mellan platsledning och rkesarbetare i byggproduktion. En studie i samarbete med AF Bygg Göteborg AB.

Hanna Larsson ; Hanna Stawbom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:62, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: kommunikation, informationsöverföring, byggprojekt, platsledning,Publikationen registrerades 2015-08-11. Den ändrades senast 2015-08-11

CPL ID: 220507

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek