In English

FREE BERLIN - ENABLE URBAN SPACE FPR CREATIVITY, INSPIRED BY FREE SPACE IN BERLIN

HANNAH LARQVIST
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-10. Den ändrades senast 2015-08-10

CPL ID: 220467

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek