In English

NÅNTING NÅGONSTANS - ETT UTFORSKANDE AV SKISSEN OCH ETT SÖKANDE EFTER KREATIV GLÄDJE

SOMETHING, SOMWHERE - AN EXPLORATION OF THE SKETCH AND A SEARCH FOR CREATICE JOY

HANNA STEGRELL
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-10. Den ändrades senast 2015-08-10

CPL ID: 220466

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek