In English

ROSENLUNDSPASSAGEN - FÖR GÖTEBORGS OMSTÄLLNING TILL EN HÅLLBAR STAD

ROSENLUNDSPASSAGEN - FOR GÖTEBORG'S TRANSITION INTO A SUSTAINABLE CITY

ANNA RISELL ; PETER SELBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-10. Den ändrades senast 2015-08-10

CPL ID: 220463

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek