In English

EN HÅLLBAR KONSTRUKTION FÖR LÅGENERGIBYGGNADER - DEMONSTRERAT I ETT ATTEFALLSHUS

A SUSTAINABLE CONSTRUCTION FOR LOW ENERGY BUILDINGS - DEMONSTRATED IN A ATTEFALLSHOUSE

VIKTOR ISAKSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-10. Den ändrades senast 2015-08-10

CPL ID: 220460

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek