In English

Analysis of climatic and stochastic variability when using synthetic precipitation time series in urban drainage modelling

Jennifer Löfvendahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-10. Den ändrades senast 2015-08-10

CPL ID: 220447

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek