In English

RUM FÖR AVSKED - ETT ANDLIGT RUM FÖR CERMONIER OCH AVSKED AV DÖDA PÅ SJUKHUS

SPACES FOR FAREWELL

ANNA K EKHOLM
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-10. Den ändrades senast 2015-08-10

CPL ID: 220444

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek