In English

MAKT OCH MEDBORGARDIALOG - I PLANERINGSPROCESSEN AV ETT STADSUTVECKLINGSPROJEKT

POWER AND PARTICIPATION IN PRACTICE - IN A PLANNING PROCESS OF A DISTRICT DEVELOPMENT PROJECT

ARON WETTERLUND
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-10. Den ändrades senast 2015-08-10

CPL ID: 220418

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek