In English

Entreprenörers bidrag till långsiktig underhållsplanering. En utvärderande undersökning om hur entreprenörer kan medverka för att skapa bättre underhållsplanering.

Robert Joelsson ; Tobias Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:31, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Underhållsplan, underhållsplanering, allmännyttiga förvaltningsbolag, underhåll,Publikationen registrerades 2015-08-10. Den ändrades senast 2015-08-10

CPL ID: 220412

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek