In English

Användning av BIM vid miljöcertifiering. Silver och guld för nybyggnation

Sara Kettil ; Ida Sveder
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:45, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Miljöcertifiering, Miljöbyggnad, EffektiviseringPublikationen registrerades 2015-08-10. Den ändrades senast 2015-08-10

CPL ID: 220409

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek