In English

Digital 3D-modell och virtual reality som kommunikationsverktyg

JIMMY JOHANSSON ; Joel Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:44, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Building Information Modeling, BIM, Virtual Reality, VR, Varberg,Publikationen registrerades 2015-08-10. Den ändrades senast 2015-08-10

CPL ID: 220403

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek