In English

Broprojektering i tidiga skeden i Revit med applikationen Civil Structures

HENRIC WADSTEN ; VICTOR ELIASSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:51, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Bro, Sweco Civil, Civil Structures, Revit Structure, projektering, komponenter, modelleringPublikationen registrerades 2015-08-10.

CPL ID: 220396

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek