In English

Ökad maskineffektivitet genom ett fungerande underhållsarbete inom Skanska Grundläggning

Jacob Engström ; Kristoffer Berntsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:25, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Effektivisering, Grundläggning, Kvalitetsförbättring, Skanska,Publikationen registrerades 2015-08-10. Den ändrades senast 2015-08-10

CPL ID: 220393

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek