In English

Förutsättningar och villkor i förfrågningsunderlag för partneringprojekt. Effekter på samarbetet i praktiken.

Emma Andersson ; Sara Högberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:55, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Partnering, contract documents, procurement, incentives, collaborationPublikationen registrerades 2015-08-07. Den ändrades senast 2015-08-07

CPL ID: 220319

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek