In English

En modell att räkna med att koppla samman BIM med beräkningsprogram

Rasmus Öberg ; Simon Rask
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:69, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: analysmodell, BIM, dimensionering, FEM, projekteringsprocessenPublikationen registrerades 2015-08-07. Den ändrades senast 2015-08-07

CPL ID: 220311

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek