In English

Komponentavskrivning i teori och praktik. Ett möjligt koncept för ett långsiktigt byggande.

JONAS APELQVIST ; Anton Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:20, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: komponent, komponentavskrivning, komponentindelning, underhållsplan, K3, ekonomisk redovisning, merarbete, kommunikationPublikationen registrerades 2015-08-06. Den ändrades senast 2015-08-06

CPL ID: 220298

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek