In English

Rapportering av olyckor, tillbud och riskobservationer för en säkrare byggbransch. Effektivare rapportering på arbetsplatserna i byggbranschen för att förebygga arbetsplatsolyckor.

SEBASTIAN ANTONSSON ; JENNY STRÅLMAN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:23, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Arbetsmiljö, Organisation, Ledarskap, Kultur, Säkerhet, Tillbud, Olyckor, Riskobservationer, Rapportering, Rapporteringssystem, Riskuppfattning, Beteende-baserad säkerhet, Hälsa.Publikationen registrerades 2015-08-06. Den ändrades senast 2015-08-06

CPL ID: 220288

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek