In English

Användning av Robot Structural Analysis tillsammans med Revit Structure. Utredning av funktionalitet för brokonstruktioner.

HANNA BRYNHILDSEN ; JOSEFIN TJERNLUND
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:58, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Robot Structural Analysis 2015, Revit Structure 2015, BIM, structurePublikationen registrerades 2015-08-06. Den ändrades senast 2015-08-06

CPL ID: 220283

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek