In English

The role of Transactive Memory Systems where culture and language barriers exist. Managing a foreign workforce in the construction industry

Kim Donder
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:77, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: kulturella barriärer, språkliga barriärer, TMS, utländsk arbetskraft, utstationerad arbetskraftPublikationen registrerades 2015-08-06. Den ändrades senast 2015-08-06

CPL ID: 220265

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek