In English

Exploring a preferable workflow for conducting LCA in a BIM environment. From a perspective of a construction company

CHEN ZHAO ; Lulu Li
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:108, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: 5D BIM Simulation, LOD, Information transfer, LCA, WorkflowPublikationen registrerades 2015-08-06. Den ändrades senast 2015-08-06

CPL ID: 220263

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek