In English

Attracting and retaining a new generation of workforce. Generation Y in the Swedish construction

Lukas Isebäck ; Louise Röström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:53, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Generation Y, Employer branding, War for talent, Construction industry, Urban development, Workforce, Attracting, Retaining, Personal development, LoyaltyPublikationen registrerades 2015-08-06. Den ändrades senast 2015-08-06

CPL ID: 220248

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek