In English

Project exit strategies - Minimizing adverse effects of project failure through strategic termination management

Asoss Zaitali
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:18, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: project termination, project failure, effective exit strategies, project leaderPublikationen registrerades 2015-08-06. Den ändrades senast 2015-08-06

CPL ID: 220247

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek