In English

A Lean Perspective Analysis of the Design Phase in a Swedish Construction Company

Marie Falk ; My Wallberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:107, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Construction Industry, Lean, Lean Design, Process Development, Process Flow, Standardisation, Value CreationPublikationen registrerades 2015-08-06. Den ändrades senast 2015-08-06

CPL ID: 220246

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek