In English

Impact of BIM on the productivity in design process. A case study within an architectural company.

OLGA SANDBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:63, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: BIM, productivity, time-effort distribution curves, design process, collaboration, Project Studio.Publikationen registrerades 2015-08-06. Den ändrades senast 2015-08-06

CPL ID: 220244

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek