In English

Governance in Urban Planning –Integration of University Areas into the Urban Grid. The Case of Campus Näckrosen and Johanneberg Science Park, Gothenburg

CHARLET SANDRA CHINNAPPARAJ ; ELLIE MUCHELENJE
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:36, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: governance, urban planning, stakeholders, projectPublikationen registrerades 2015-08-06. Den ändrades senast 2015-08-06

CPL ID: 220241

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek