In English

New Ways of Working and Office Arrangements: Exploring an Activity-Based Workplace

Simon Malm ; Pierre Strömbäck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:35, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Activity-Based Workplace, Office Arrangement, New Ways of Working, ShadowingPublikationen registrerades 2015-08-06. Den ändrades senast 2015-08-06

CPL ID: 220234

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek