In English

Stakeholder Communication in Infrastructure Projects

Gustaf Samuelsson ; Helene Borefjord
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:64, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: communication, stakeholder analysis, infrastructure projects, stakeholder influence.Publikationen registrerades 2015-08-06. Den ändrades senast 2015-08-14

CPL ID: 220232

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek