In English

Practices of Land Allocation as a Governance Instrument

Fredrik Hansson ; Patrik Hallberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:75, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Land allocation, land allocation practices, governance, land development, public land.Publikationen registrerades 2015-08-06. Den ändrades senast 2015-08-06

CPL ID: 220230

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek