In English

The BIM Head Mounted Display as an integrative part of project phases A case study of applying new technologies in a construction project

Fredrik Jörnebrant ; Petru Andrei Tomsa
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:89, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: construction projects, communication, BIM, immersive virtual realityPublikationen registrerades 2015-08-06. Den ändrades senast 2015-08-06

CPL ID: 220226

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek