In English

Thought leadership as a substantial component for competitive advantage within project management networks – A case study on international diversification

Björn Tropf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:17, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Thought leadership, competitive advantage, knowledge, networks, resources,Publikationen registrerades 2015-08-06. Den ändrades senast 2015-08-06

CPL ID: 220225

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek