In English

Competitions of land

Andreas Knop ; Oskar Börjeson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:61, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Land allocations, land allocation competitions, land allocation