In English

Competitions of land

Andreas Knop ; Oskar Börjeson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:61, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Land allocations, land allocation competitions, land allocationPublikationen registrerades 2015-08-06. Den ändrades senast 2015-08-06

CPL ID: 220222

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek