In English

Performance measurement in construction projects – an ethnographic study

Johan Sundman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:71, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Performance measurement, performance assessment, construction, complexity, uncertainty, fragmentation, ethnography.Publikationen registrerades 2015-08-06. Den ändrades senast 2015-08-06

CPL ID: 220221

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek