In English

A critical analysis of the building permit process at the Urban Planning Department in Gothenburg,

Hanna Holmqvist ; Sofie Papp
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:71, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: building permit process, process change, process improvements, public services, standardisation, process mapping, leanPublikationen registrerades 2015-08-06. Den ändrades senast 2015-08-06

CPL ID: 220219

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek