In English

Cellulosafiberförstärkta plastbåtar

Jonatan Boberg ; Fereshteh Fasihi ; Max Forkman ; Hampus Martinsson ; Patrik Sturesson ; Johannes Varosy
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 57 s. Kandidatarbete – Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola; MTTX02-15-01, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-08-05. Den ändrades senast 2015-08-05

CPL ID: 220173

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek