In English

Lösning av begynnelsevärdesproblem med finita elementmetoden

Gabriel Fjellander ; Joacim Linder ; Dennis Norman ; John Wikström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-08-04.

CPL ID: 220162

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek