In English

Continuum percolation - simulating the percolation function

Ragnar Englund ; Simon Johansson ; Tobias Johansson ; Dennis Zorko
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-08-04.

CPL ID: 220161

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek