In English

The Hegselmann-Krause Model of Opinion Dynamics in One and Two Dimensions: Phase Transitions, Periodicity and Other Phenomena

Mattias Danielsson ; Gustav Karlsson ; Jesper Johansson ; Jimmy Ekström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-08-04. Den ändrades senast 2015-12-09

CPL ID: 220160

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek