In English

Beviskraft i data från Y-kromosomer vid släktskapsundersökningar

Amelie Andersson ; Johan Björk ; Annica Öman ; Nina Hultman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-08-04.

CPL ID: 220156

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek