In English

Option Pricing and Exponential Lévy Models

Johan Håkansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-04.

CPL ID: 220139

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek