In English

Förstudie till bro över väg 40 - Hössnamotet

David Bergqvist ; Petter Bolander ; Felicia Carlander-Reuterfelt ; Victor Eryd ; Axel Kristensson ; Kajsa Fröjd
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Snedkabelbro, estetik, miljövänlighet, trä.Publikationen registrerades 2015-07-28. Den ändrades senast 2015-07-28

CPL ID: 220029

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek