In English

Hydrofobiskt modifierad cellulosa

Gustav Erlandsson ; Siri Hargelius ; Viktoria Hedlund ; Elisabeth Liljenzin ; Samuel Lorentzson ; Pirooz Moshirian
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-21. Den ändrades senast 2015-12-10

CPL ID: 219884

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek