In English

Karakterisering av en ny (?) flockuleringsgen

Jonathan Aldridge ; Christoffer Dall ; Alan Dazay ; Marcus Hanaeus ; John Hellgren ; Lina Lawenius
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-17. Den ändrades senast 2017-11-29

CPL ID: 219805

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek