In English

Karakterisering av en ny (?) flockuleringsgen

Jonathan Aldridge ; Christoffer Dall ; Alan Dazay ; Marcus Hanaeus ; John Hellgren ; Lina Lawenius
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]