In English

Planering av ett iGEM-projekt. Detektering av biokontamination med chimär GPC-receptor och DNA-reparation med RecAsystemet i Saccharomyces cerevisiae

Georgia Nakos ; David Hansson ; David Hammer ; Gustaf Edman ; Gabriella Wåssen ; Marina Yaruta
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-17.

CPL ID: 219803

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek