In English

Inlarning av troskelbegreppen inom Bioreaktionsteknik - utveckling av en webbaserad mjukvara for sjalvstudier

Maria Bohman ; Linn Bäckegren ; Rickey Mleczkovicz ; Isabella Palmgren ; Elina Palmqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]