In English

Enzymatisk extrahering och konvertering av lignin för framtida bioraffinaderier

Christoffer Bäckberg ; Arvid Hagelberg ; Rebecka Johansson ; Linn Kullberg ; Louise Samuelsson ; Clara Sundström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-17. Den ändrades senast 2015-07-17

CPL ID: 219796

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek