In English

Aminering och alkylering av glycerol via Hydrogen Autotransfer

Louise Rönnberg ; Julia Jonsson ; Adam Larsson ; Joakim Olsson ; Helena Lundström ; Victor Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-17. Den ändrades senast 2015-07-17

CPL ID: 219795

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek