In English

Modifiering av organisk lågmolekylärviktsgelator för gelering i polära lösningsmedel

Jens Götharson ; Markus Suokko ; Victor Strand ; Jonas Wessberg ; Shafee Ismail ; Elin Magnusson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-17. Den ändrades senast 2015-07-17

CPL ID: 219794

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek