In English

Interaktion mellan syrebärare och bioaska. Möjligheterna att använda mangan-kiselsyrebärare vid bränsleomvandling

Fredrik Nyberg ; Jim Sjöberg ; Axel Martinsson ; Dennis Adolfsson ; Alexander Holm ; Isabella Fröderberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-17. Den ändrades senast 2017-11-29

CPL ID: 219791

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek