In English

Cementation as a means for leachate liquor purification

Frida Söderqvist ; Anton Larsson ; David Ljungberg ; Joakim Atterfelt ; Gabriel Gustafsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-07-17. Den ändrades senast 2015-07-17

CPL ID: 219789

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek